در این ویدیوی آموزشی، بخشی از امکانات نرم افزار ادوبی ایندیزاین و نحوه ی تعریف متغیرهای متنی برای عنوان بندی خودکار بخش ها و فصل ها و همچنین واژگان آغازین و پایانی صفحات لغت نامه ها آموزش داده شده است.

دانلود