انتشارات نارک

ناشر کتاب‌های آموزشی رایانه و گرافیک

شروع

0$

از این‌که انتشارات نارک را برای چاپ کتاب خود انتخاب کردید، بسیار سپاسگزاریم

مشخصات کتاب

فیلدهای مربوطه را تکمیل کنید.

مرحله بعد

پیشنهاد چاپ کتاب

مولفان محترم می‌توانند از طریق تکمیل فرم ذیل پیشنهاد چاپ اثر خود را اعلام فرمایند.

فیلدهای مربوطه را تکمیل کنید.

مرحله بعد

از پیشنهاد شما بسیار سپاسگزاریم

پیشنهاد شما بررسی می‌گردد و در اسرع وقت پاسخ داده خواهد شد.

اطلاعات وارد شده را در اینجا مشاهده می‌کنید.

مشخصات اطلاعات وارد شده Quantity

لطفا عبارت درون کادر را وارد نمایید.

Captcha

پایان